MYSTICUS AND FAUNY

Heel lang geleden toen iedereen geloofde in mythische wezens en goden was er ook een verzamelaar van deze zonderlinge figuren.

Men noemde hem “Mysticus” omwille van zijn mysterieuze levenswijze.

 

Mysticus is steeds op jacht om nieuwe rare, mysterieuze wezens en voorwerpen te verzamelen. Hij wil vóór eender wie ook, als eerste dit wezen en voorwerp bemachtigen om in zijn persoonlijke rariteitentuin te plaatsen.

 

Het eerste wezen dat Mysticus ooit gevangen heeft heet Fauny, een heel lief en schuchter beestje. Mysticus besloot snel om Fauny tot zijn huisslaafje te nemen en samen trekken ze op pad om nieuwe mythische zaken te vinden.

 

Daar zij geen grenzen kennen, gaan ze door wouden, velden en steden om hun doel te bereiken.