MYSTIRIOUS COLLECTION

Heel lang geleden toen iedereen geloofde in mythische wezens en goden was er ook een verzamelaar van deze zonderlinge figuren.

Men noemde hem “Mysticus” omwille van zijn mysterieuze levenswijze.

 

Mysticus is steeds op jacht om nieuwe rare, mysterieuze wezens en voorwerpen te verzamelen. Hij wil vóór eender wie ook, als eerste dit wezen en voorwerp bemachtigen om in zijn persoonlijke rariteitentuin te plaatsen.

 

Het eerste wezen dat Mysticus ooit gevangen heeft heet Fauny, een heel lief en schuchter beestje. Mysticus besloot snel om Fauny tot zijn huisslaafje te nemen en samen trekken ze op pad om nieuwe mythische zaken te vinden.

 

 

Mysticus heeft vorige zomer nog enkele menselfen aan zijn rariteitentuin kunnen toevoegen. Het zijn hele goede werkers en hebben van niets of niemand bang, net wat hij nodig heeft om de dolgedraaide trol aan zijn collectie toe te voegen.

 

Fauny is doodsbang van de lompe, gekke trol, die over alles rolt en walst. Ook al is deze niet te temmen, de menselfen zien het als een uitdaging om voor Mysticus op pad te gaan en deze dolgedraaide trol te vangen.

 

Op hun weg naar Mysticus doen ze alle moeite om hem in toom te houden en de omstaanders niet in verleiding te brengen om de trol te laten doldraaien.