SAURHUMANO

“OPGELET!!  GEZOCHT!!  SAURHUMANO”

"Een aantal jaar geleden vingen een handvol archeologen een Zuidpool-expeditie aan, om er de impact van een 45 miljoen jaar oude meteoorinslag te onderzoeken. Verborgen in het metersdiepe ijs vonden ze enkele bizarre eieren, die ongeveer 40 miljoen jaar oud bleken te zijn. In het archeologisch onderzoekscentrum van Coper kwam men, na wekenlange analyses, tot de conclusie dat het zou gaan om eieren van een soort dinosaurus, tot nu toe volledig onbekend, en met DNA dat sterke gelijkenissen vertoont met dat van de mens. Zo sterk zelfs, dat kan worden aangenomen dat deze wezens de onmiskenbare voorouders zijn van de hedendaagse mens. Men gaf de wezens dan ook de naam: Saurhumano.

 

Tot grote verbazing van de wetenschappers bleken de eieren volledig intact ingevroren te zijn, en ze grepen de mogelijkheid om de eieren ze te laten uitbroeden dan ook met beide handen.

Enige tijd later gebeurde het ondenkbare... Twee van de eieren vertoonden scheurtjes, en even later staken 2 wezentjes aarzelend de kop op. Het bleken een mannetje en een vrouwtje. De wetenschappers waren door het dolle heen en wilden dit nieuws met iedereen delen, maar de hogere instanties beslisten om deze ontdekking strikt geheim te houden. Niemand mocht van het bestaan van deze wezens afweten.

 

Helaas, het noodlot sloeg toe... Een electriciteitspanne in het laboratorium van Coper was de boosdoener. Die luttele minuten in het donker gaf de wezentjes een kans om te vluchten. Vermoedelijk zijn de wezens op zoek naar hun natuurlijke biotoop. Maar na al die jaren zal het niet makkelijk zijn om zomaar te vinden wat ze zoeken... Ze houden namelijk van een tropisch klimaat, het zijn echte alleseters. Een grootscheepse zoekactie werd op touw gezet, maar tevergeefs...

 

Wie hen ziet of hoort, wordt dan ook met aandrang verzocht om onmiddellijk contact op te nemen met het Coper team. "